fbpx

Generelle licensbetingelser 

 

DU ACCEPTERER HERMED VORES LICENSBETINGLSER.

Sidst ændret: 27. Januar, 2020

Generelt

Al software udviklet af eller for HPQ Group ApS (”HPQ”) er ophavsretligt beskyttet som HPQs ophavsretlige ejendom.

HPQ bekræfter hermed, at licenstager, som forudsættes at have indgået en forudgående skriftlig licensaftale med HPQ, i henhold til betingelserne i den konkrete licensaftale samt suppleret af nærværende licensbetingelser må benytte den af eller for HPQ udviklede software (”HPQ-software”) samt den i HPQ-softwaren identificerede tredjepartssoftware, samt dokumentation og evt. skrifter, som følger med denne licens, uanset i hvilken form den findes.

HPQ bevarer ejendomsretten til HPQ-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke ved skriftlig aftale udtrykkeligt er overdraget til licenstager. Enhver, der på en hvilken som helst måde får adgang til software udviklet af eller for HPQ, skal respektere de immaterielle rettigheder, der i henhold til disse betingelser gælder for licenstager, og skal anses for at have tiltrådt disse.

Installationer

 

I henhold til betingelserne i licenstagers konkrete licensaftale samt nærværende generelle beskrivelse af licensbetingelserne, har licenstager en begrænset og ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge HPQ-softwaren. De af HPQs kunder, der køber udviklingen af særligt kundespecifik HPQ-software, vil i takt med at HPQ har modtaget endelig betaling herfor og i det omfang, at der ikke er tvist mellem parterne om den leverede ydelse eller betalingen samt vilkår herfor, overtage de rettigheder, som ellers tilkom HPQ vedrørende denne kundespecifikke HPQ-software.

Immaterielle Rettigheder 

 

Licenstager skal respektere de immaterielle rettigheder, hvorved HPQ-softwaren er beskyttet, herunder særligt den ophavsretligt beskyttede kildekode, og derved medvirke til, at beskyttelsen ikke kompromitteres. Som led i den ophavsretlige beskyttelse af HPQ-softwaren skal licenstager afstå fra at kopiere den af eller for HPQ udviklede software, herunder også fra at “reverse engineere”, adskille, ændre, afkryptere eller forsøge at udskille kildekoden eller tilsvarende samt fra at medvirke hertil ved at give andre muligheden herfor. Endvidere skal licenstager afstå fra at fremstille eller medvirke til at fremstille andre produkter på grundlag af den af HPQ udviklede software eller dele heraf, samt fra at udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller sublicensere HPQs software til andre. Fravigelse af punkt 3 forudsætter udtrykkelig tilladelse i henhold til en konkret aftale, eller at det er udtrykkeligt forudsat for opgavens løsning og alene sker som led i løsningen af en arbejdsopgave stillet af HPQ eller udført for HPQ. Eventuelle overtrædelser eller forsøg herpå vil være en krænkelse af HPQs samt eventuelt dets kunders og samarbejdspartneres rettigheder.

Kopering

 

Når licensaftalen mellem HPQ og licenstager er ophørt, må licenstager ikke beholde nogen kopier af HPQ-softwaren eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder, medmindre licenstageren skriftligt har aftalt andet. Hvis en HPQ-softwareopdatering helt erstatter (en fuld installering) en ældre licenseret version af HPQ-softwaren, må licenstager ikke bruge begge versioner af HPQ-software samtidig eller overdrage dem separat. Licenstagers forpligtelser i henhold til disse betingelser og licensaftaler vedbliver med at bestå så længe denne har adgang til HPQ-software eller kopier heraf.

Overtrædelse og Brud

 

Ethvert brud på ovenstående forpligtelser vil endvidere øjeblikkeligt kunne blive indbragt for Fogedretten med begæring om nedlæggelse af fogedforbud i henhold til Retsplejelovens kapitel 57 uden sikkerhedsstillelse.

Du accepterer hermed HPQ Group ApS’ Licensbetinglser ved at bruge HPQ, vores tjenester og software.

Andre spørgsmål? 

w
+45 3360 3488
info@hpq.dk